Rådgivning til vordende forældre og familier med børn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                          Hjælp til, hvis det er svært

·           At have børn

·           At være en familie

·           At have ”dele” børn

·           At være alene med børnene

·           At have et handicappet barn

·           At barnet ikke vil sove . . . . .

 

 

                  Vibeke reder trådene ud !

             Ring:  55 50 15 31   26 81 15 31

 

Bag firmanavnet

Vibeke Galle

gemmer sig 1 kvindelig rådgiver,

Vibeke Galle sundhedsplejerske.

Der desuden har flere specialkurser og

viden omkring børn og familier.

 

Hvorfor bruge mig

Vibeke Galle er et personligt fagligt tilbud

til enkelt personer samt familier der har brug for råd, vejledning og støtte.

 

Jeg er et privat tilbud, der kan yde bistand udenfor ”normal åbningstid”. Jeg er ikke ansat i kommunen.

 

Man får sin egen personlige rådgiver, hvor man i samarbejde laver en handleplan for hvordan opgaven/problemet løses.

 

Hos mig kan man få personlig hjælp til at komme videre i livet, hvis man befinder sig i en fastlåst livssituation i sin familie, angående børneop-dragelse eller i personsager.

 

 

I samråd aftales der en opfølgning på alle typer opgaver, personsager m.m.

 

Vibeke Galle,kan bruges til

           

 

 

Introbesøg: - Hvad er opgaven

Handleplan: - Besøgstidspunkt, hyppighed, varighed evt. metode.

Betaling:      - time for time, 600 kr. i timen + kørsel  - evt. tilbud på hele opgaven

Evaluering:   - 1 time af 300 kr. + kørsel

 

 

Foredragsholder

 

Kort om mig selv:

 

Jeg er uddannet sygeplejerske og arbejdede de første mange år på Skadestuen i København og senere i Næstved.

 

Jeg er uddannet operations sygeplejerske, har arbejdet i hjemmeplejen, på Garderhusar kasernen og på Civilforsvarets ambulance skole.

 

Senere har jeg uddannet mig til sundhedsplejerske, i hvilket fag jeg har været i 15 år. I den tid skrev jeg adskillige rapporter samt deltog i udarbejdelsen af projekter for familier med forskellige problemstillinger.

 

Jeg er uddannet 1. hjælps instruktør i Røde kors + med hjertestarter.

 

Har undervist på dagplejernes grunduddannelse.

 

Har undervist på sprogskolen i Næstved.

 

Har været med til at oprette på Sundhedsplejerskernes telefon rådgivning., samt været koordinator på samme.

 

Medforfatter på sygeplejehåndbogen – Livsforløb.

 

Ind imellem har jeg fået 3 børn – 3 svigerbørn & 7 børnebørn og 2 bonus børnebørn.

Jeg har siden marts 2004  og i 2 år, haft et program i Ansigt

til Ansigt i TV 2 Øst hver onsdag fra kl. 11 til 11.30.  Spørg om børn.

 

Jeg holder gerne foredrag om

 

Til vordende og forældre med børn fra 0 år:

·        Fra to til tre, før man får børn.

      ·        Indkøb til baby

      ·        Hvordan får jeg mit barn til at sove i sin egen seng og hvad tid?

·        Søvn.

·        Kost.

·         Hvornår er barnet for syg til at komme i institution?

·        Små børn og seksualitet.

·        Stressede børn.

·        1. hjælp til børn. & 1. hjælp til voksne.

·        Hvem bestemmer ved aftensbordet?

·        Hvordan får vi ro ved bordet? Spisevaner.

·        Tøj inde og ude

 

 

Til daginstitutioner:

·        Alle ovenstående emner

·        Omsorgssvigt eller signaler på dette. Hvad gør jeg?

·        1. hjælp til børn, personale og voksne

·        Hygiejne – børnesygdomme

 

Til forældre med større børn – skolebørn:

·        Sengetider

·        1. dag i skolen/aflevering af sit barn/gensidig respekt.

·        Kærester – komme hjem tider.

·        Hvordan overlever man med en teenager i huset?

·        Og hvordan overlever teenageren?

·        Mobning

·        Alkohol – rygning – misbrug

·        Lommepenge – rygning – fester

·        Pligter - ansvar

·        Andre emner – det kan vi tale om.

 

    Pris: 4000 kr.. for en aften + kørsel.                         

 

 

Vibeke Galle,

vibgalle@yahoo.dk - 55 50 15 31   26 81 15 31

Næstvedvej 42, Gelsted, 4160 - Herlufmagle

www.vibekegalle.dk